NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

Økonomisk reintegreringsstøtte til retur

Hva er økonomisk støtte til retur (FSR)?

FSR-programmet gir praktisk assistanse og økonomisk reintegreringsstøtte til asylsøkere og innvandrere uten gyldig  oppholdstillatelse som ønsker frivillig å returnere til sitt hjemland.

 

 

UDI har innført endringer i retur- og reintegreringsprosjektene som implementeres av IOM. Det er viktig at du forstår endringene som kan påvirke din retur. Skulle du ha spørsmål, kontakt gjerne IOM på telefon 23 10 53 20. Du kan snakke konfidensielt med en rådgiver hos IOM.

 

- FSR A (20.000 NOK) for de som søker om frivillig retur før endelig utreisefrist fra Norge

 

 

- FSR B (7.000 NOK for voksne over 18 år og 2.000 NOK for søkere under 18 år) for de som søker om frivillig retur etter endelig utreisefrist fra Norge.

 

 

Ekstra støtte for mindreårige (10.000 NOK) vil kun være mulig å motta for de som mottar FSR A.

 

Søkere med et gyldig reisedokument (Valid Travel Document, VTD) kan kvalifisere til å motta 5.000 NOK i ekstra kontantstøtte. De som mottar/kvalifiserer for VTD-støtte vil måtte reise innen 3 måneder etter søknadsdato.

Kontakt

Åpningstider:
Mandag- Fredag : 10:00 - 15:00

Besøkadresse:
Skippergata 33, 2.etasje; Oslo
Postadresse:
PB 8927 Youngstorget
0028 Oslo

Tel: +47 23 10 53 20
Fax: +47 23 10 53 23

epost: IOMoslovarp@iom.int

Følg oss

icon-button-facebookicon-button-twittericon-button-youtube