NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

IOM Norway

IOM i Norge

IOM implementerer det frivillige returprogrammet VARP (Voluntary Assistance Return Programme). VARP er rettet  mot asylsøkere som har asylsøknaden til behandling hos norske myndigheter, for asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden eller for asylsøkere som velger å trekke tilbake asylsøknaden. VARP er også for personer som befinner seg i Norge irregulært og som ikke har gyldig oppholdstillatelse i Norge. Siden 2006 har  IOM Norge også gitt reintegreringsassistanse for de som reiser under VARP.

IOM implementer også et  kulturorienteringsprogram for overføringsflyktninger som skal bli bosatt i Norge. Overføringsflyktninger vil på dette prosjektet motta opplæring i kulturorientering før avreise til Norge. IOM Norge, vil i tett samarbeid med andre IOM-kontorer der flyktningene oppholder seg, organisere opplæring for utvalgte flyktninger i alderen 8 år og oppover. Opplæringen vil ta for seg  praktiske sider av å bo i Norge.

 

IOM Oslos hovedkontor  ligger i Oslo sentrum med ansatte som  snakker over 30  ulike språk. Ingen  avtale er nødvendig  for å besøke dette  kontoret mellom kl  10 -15, mandag til torsdag. Alle henvendelser til IOM er behandlet konfidensielt, og det er ikke behov for noen å oppgi navn for å få gratis råd.

Kontakt

Åpningstider:
Mandag- Fredag : 10:00 - 15:00

Besøkadresse:
Skippergata 33, 2.etasje; Oslo
Postadresse:
PB 8927 Youngstorget
0028 Oslo

Tel: +47 23 10 53 20
Fax: +47 23 10 53 23

epost: IOMoslovarp@iom.int

Følg oss

icon-button-facebookicon-button-twittericon-button-youtube

IOM Nyheter