NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

Tverkulturelle tilretteleggere

Det pedagogiske utgangspunktet til KO-programmet er den Tverrkulturelle tilretteleggeren. En Tverrkulturelle tilrettelegger er en person med lignende opprinnelse eller bakgrunn som den aktuelle gruppen flyktninger og som samtidig kjenner Norge. Han eller hun snakker oftest språket til KO-deltakerne og behovet for tolk er minimalt. Liknende etnisk og immigrant/flyktningebakgrunn og mulighet til å snakke samme språk som flyktningene bidrar til å skape en tillitsfull og åpen atmosfære i klasserommet. Den Tverrkulturelle tilretteleggeren fungerer også som en rollemodell for flyktningene fordi han eller hun selv har mestret en integreringsprosess i Norge, lært språket og blitt en deltaker i arbeidslivet.

Kontakt

Åpningstider:
Mandag- Fredag : 10:00 - 15:00

Besøkadresse:
Skippergata 33, 2.etasje; Oslo
Postadresse:
PB 8927 Youngstorget
0028 Oslo

Tel: +47 23 10 53 20
Fax: +47 23 10 53 23

epost: IOMoslovarp@iom.int

Følg oss

icon-button-facebookicon-button-twittericon-button-youtube