NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

Landinformasjonsseminar

 • Ønsker du å vite mer om historie, kultur eller konflikt i flyktningers hjemland?
 • Ønsker du å se bilder, filmer eller vite mer om leveforholdene i flyktningleirene flyktningene oppholdt seg i før de kom til Norge?
 • Ønsker du å bedre din forståelse for flyktningenes kulturelle verdier, atferd og måte å kommunisere på?
 • Ønsker du å høre fra nykommerne selv hvordan de så langt har erfart deres nye liv i Norge?

 

Ansatte i KO programmet har kunnskap og erfaring fra de ovennevnte temaer og vi deler gjerne denne informasjonen med deg. I fellesskap med deg kan vi organisere et møte eller seminar skreddersydd til din kommunes interesser og behov.

Hva er et landinformasjonsseminar?

Dersom det er første gang du inviterer IOM til din kommune for å snakke om flyktningene, kan dagsorden f.eks. inkludere følgende emner:

 • En kort presentasjon av IOM
 • Informasjon om hva flyktningene lærte om Norge under KO-kurset før de kom til din kommune
 • Informasjon om flyktningenes hjemland + transittlandet, inkludert:
  • - Geografi - geopolitisk situasjon / demografi
  • - Konfliktsituasjon
  • - Etniske grupper
  • - Sikkerhetssituasjonen
  • - Kulturelle forskjeller

 

Seminarets varighet

Lengden på seminaret kan skreddersys dine interesser og behov. Det tar vanligvis 5-6 timer å gjennomgå ovenstående dagsorden. Dette vil også inkludere lunsj og kaffepauser.
Språk på seminarene: Norsk eller Engelsk

Deltakere

De som kan inviteres til seminaret inkluderer kommunale flyktningkonsulenter, lærere på introduksjonsprogram, ansatte i helsesektoren, lærere, barnehageansatte, representanter fra kirken, politi, sosialkontor, arbeidskontor, potensielle arbeidsgivere, frivillige organisasjoner, representanter fra UDI og IMDis regionkontor, flyktningenes naboer eller andre interesserte personer i kommunen.
Møtet kan gjerne organiseres felles med andre kommuner i nærheten.

Kostnader/ansvar

IOM vil ta hånd om innhold og presentasjonene for dagen. Vi vil også dekke alle utgifter knyttet til reisen til kommunen for våre ansatte. Inviterende kommune vil være ansvarlig for å skaffe lokaler, evt. servering og informere/invitere mulige deltakere.

Seminarer tilbys om følgende land

IOM informasjonsseminarer hovedsakelig om følgende land: Afghanistan, Eritrea, Kongo, Somalia og Syria. Vi tilbyr også seminarer om kulturforståelse og viser bilder og videoklipp fra ulike land og flyktningeleirer der flyktninger bodde før de ble bosatt i Norge.

Vennligst ta kontakt med IOM hvis din kommune er interessert i å ha seminar om andre enn de ovennevnte overføringsflyktningegruppene. 

Oppfølgende landinformasjonsseminar

Har din kommune allerede vært vert for ett land-informasjonsseminar? Det er ingen grense for hvor mange ganger du kan invitere IOM til din kommune. Kanskje ikke alle interesserte personer hadde mulighet til å delta første gang? Ønsker du å ha et annet seminar som fokuserer på spesielle emner eller andre flyktninggrupper? Ring oss eller send oss en e-post og vi kan planlegge innholdet av et nytt seminar i fellesskap.
For avtale om seminar og mer informasjon vennligst kontakt:

IOM Oslo
Tlf. 23 10 53 20
E-post: IOMOSLOLMMT@iom.int

Kontakt

Åpningstider:
Mandag- Fredag : 10:00 - 15:00

Besøkadresse:
Skippergata 33, 2.etasje; Oslo
Postadresse:
PB 8927 Youngstorget
0028 Oslo

Tel: +47 23 10 53 20
Fax: +47 23 10 53 23

epost: IOMoslovarp@iom.int

Følg oss

icon-button-facebookicon-button-twittericon-button-youtube