NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

Målsetting

Ved å øke flyktningenes kjennskap til Norge vil prosjektet medvirke til flyktningers generelle evne til å takle de umiddelbare vanskelighetene etter ankomst, øke deres muligheter for raskere å bli selvhjulpne og legge til rette for integrering i det norske samfunnet.

Gjennom KO-programmet kan flyktninger:

  • Utvikle et realistisk bilde av Norge og forstå dets kulturer og verdier.
  • Utvikle en forståelse av mottakskommunenes forventninger til dem.
  • Utvikle evner til problemløsning.
  • Føle kontroll over eget liv og få dempet angst.
  • Lære om vanlige problemer de kan støte på i bosettingsprosessen, forstå at disse er normale, og dermed hjelpe til å redusere mulige konflikter.

Kontakt

Åpningstider:
Mandag- Fredag : 10:00 - 15:00

Besøkadresse:
Skippergata 33, 2.etasje; Oslo
Postadresse:
PB 8927 Youngstorget
0028 Oslo

Tel: +47 23 10 53 20
Fax: +47 23 10 53 23

epost: IOMoslovarp@iom.int

Følg oss

icon-button-facebookicon-button-twittericon-button-youtube