NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

Bakgrunn

Noen flyktninger blir bosatt uten å ha blitt gitt tilstrekkelig informasjon om deres nye land som forberedelse for tilpasning til livet der. Resultatet er ofte en langvarig tilpasningsperiode, hvor nykommeren kan ha det svært vanskelig. Mottakskommunene påpeker også at ingen, liten eller feil informasjon om Norge og det norske samfunnet ofte gir flyktningene urealistiske forventninger om deres nye samfunn. Deltakelse på KO-kurs gjør ikke bare selve reisen til det nye landet mindre belastende for flyktningen, men det letter også den innledende overgangsperioden. Ved å redusere kultursjokket vil man også gjøre arbeidet med flyktningene i kommunen lettere.

 

Et økende antall land som mottar flyktninger ser fordelen med å tilby kulturorientering før avreise. I tillegg til det norske kulturorienteringsprogrammet, er IOM i ferd med å iverksette KO for immigranter og overføringsflyktninger til Australia, Canada, Finland, Storbritannia og USA.

Kontakt

Åpningstider:
Mandag- Fredag : 10:00 - 15:00

Besøkadresse:
Skippergata 33, 2.etasje; Oslo
Postadresse:
PB 8927 Youngstorget
0028 Oslo

Tel: +47 23 10 53 20
Fax: +47 23 10 53 23

epost: IOMoslovarp@iom.int

Følg oss

icon-button-facebookicon-button-twittericon-button-youtube