NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

Tilbakevending

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge, men nå ønsker å flytte tilbake til hjemlandet ditt, kan du søke om støtte fra norske myndigheter.

Mer informasjon finner du her: http://www.udi.no/globalassets/global/faktaark/retur/tilbakevending_til_hjemlandet.pdf

Søknadsskjema: http://www.udi.no/globalassets/global/skjemaer/soknad-om-okonomisk-stotte-for-tilbakevending-til-hjemlandet-rs2013-009v-b.pdf

Ekstra støtte for retur til Irak og Afghanistan.

Irak:

Hva slags støtte får du?

  • Transport til hjemlandet. UDI bestiller og betaler billetten din. Du kan ikke bestille billetter på egen hånd.
  • 15 000 kroner i kontanter, som en hjelp til å starte på nytt i hjemlandet ditt.
  • Støtte til arbeidsformidling, opplæring, næringsetablering, skole eller utdanning til en verdi av 25 000 kroner.

Afghanistan:

Hva slags støtte får du?

  • Transport til hjemlandet. UDI bestiller og betaler billetten din. Du kan ikke bestille billetter på egen hånd.
  • 15 000 kroner i kontanter, som skal hjelpe deg med å starte opp på nytt i hjemlandet ditt. Du får utbetalt støtten før du reiser fra Norge.
  • Arbeidsformidling, opplæring, økonomisk støtte til lønnsutbetalinger, støtte til næringsetablering, skole eller utdanning til en verdi av 25 000 kroner. Du kan delta på kurs- og arbeidsopplæring med tre til seks måneders varighet i Afghanistan.