NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

Tilbakevending

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge, men nå ønsker å flytte tilbake til hjemlandet ditt, kan du søke om støtte fra norske myndigheter.

Mer informasjon finner du her: http://www.udi.no/globalassets/global/faktaark/retur/tilbakevending_til_hjemlandet.pdf

Søknadsskjema: http://www.udi.no/globalassets/global/skjemaer/soknad-om-okonomisk-stotte-for-tilbakevending-til-hjemlandet-rs2013-009v-b.pdf

Ekstra støtte for retur til Irak og Afghanistan.

Irak:

Hva slags støtte får du?

 • Transport til hjemlandet. UDI bestiller og betaler billetten din. Du kan ikke bestille billetter på egen hånd.
 • 15 000 kroner i kontanter, som en hjelp til å starte på nytt i hjemlandet ditt.
 • Støtte til arbeidsformidling, opplæring, næringsetablering, skole eller utdanning til en verdi av 25 000 kroner.

Afghanistan:

Hva slags støtte får du?

 • Transport til hjemlandet. UDI bestiller og betaler billetten din. Du kan ikke bestille billetter på egen hånd.
 • 15 000 kroner i kontanter, som skal hjelpe deg med å starte opp på nytt i hjemlandet ditt. Du får utbetalt støtten før du reiser fra Norge.
 • Arbeidsformidling, opplæring, økonomisk støtte til lønnsutbetalinger, støtte til næringsetablering, skole eller utdanning til en verdi av 25 000 kroner. Du kan delta på kurs- og arbeidsopplæring med tre til seks måneders varighet i Afghanistan. 

Familiegjenforening

Bakgrunn

Den Internajsonale Organisasjonen for Migrasjon arbeider for å ivareta migranters rettigheter, inkludert retten til familieliv.
IOM gir assistanse til familiegjenforening gjennom sitt verdensomspennende nettverk i mer enn 150 medlemsland.
For de som har fått tillatelse til å bringe deres familimedlemmer til Norge, sørger IOM for logistikken rundt reisen.
IOM har kontrakt med mange ulike flyselskaper som kan tilby gode flyreisepriser og fleksibilitet i henhold til f
orandring og  kansellering av billett.

Økonomi
IOM tilbyr ikke finansell støtte til familiegjenforening. Søker må selv dekke kostnadene eller finne en sponsor som kan støtte betalingen.

IOM Assistanse
IOM kan assistere familiegjenforening på følgende måter; Informasjon vedrørende reisedokumenter og reiseprosedyre før avreise det vil si;

 • Råd angående avreise visum
 • Booking av flybillett. (På grunn av egne avtaler med ulike flyselskaper  kan IOM tilby reduserte flypriser med fleksible reisebetingelser)
 • Overnatting (hvis det er en nødvendig del av reisen)
 • Medisinsk assistanse, inkludert en vurdering av om hvorvidt familiemedlem er reisedyktig.
 • Organisering av medisinsk eskorte, om nødvendig.
 • Avreise, transit og velkomst assistanse av lokal IOM ansatt.
 • Fortløpende kontakt med familemedlemmer i Norge angående reiserute og ankomsttid.

IOM prosedyre

 1. Etter at IOM har fått søknad om reisebestilling vil IOM sende en estimert pris på reisen.
 2. Søkeren bestemmer selv om han ønsker å benytte seg av IOM assistanse eller ikke etter at han har fått høre hva det vil koste.
 3. Hvis søker ønsker assistanse må sponsor overføre den totale summen til IOM sin bankkonto.
 4. IOM bekrefter at penger har blitt overført og setter igang med å booke reise.
 5. Det lokale IOM kontoret i søkers hjemland kontrollerer at reisedokumentene til familiemedlemmene er i orden og arrangerer de nødvendige reisedetaljene.
 6. IOM holder fortløpende kontakt med søker i vertslandet og informerer om reisedetaljer og ankomsttid.
 7. IOM verifiserer den endelige kostanden på reisen og informerer sponsor om det er behov for enda en overføring eller om noe av beløpet vil bli tilbakebetalt. 

Hvordan søke om IOM assistanse?

Før man kan gå igang med en familiegjenforening, må det norske Utledningsdirektoratet (UDI) godkjenne din søknad om visum. Du kan sende din søknad enten til UDI eller til din lokale Norske ambassade. Følg linken for en oversikt over hvem som kan få utstedt en oppholdstillatelse, og hvilke kriteria man må møte for å kunne søke:

http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Family-immigration/Who-can-apply-for-family-immigration/

Hvis du har fått godkjent familiegjenforening, kan du be om vår assistanse Her.***Husk å legg ved en en kopi av ditt godkjennelsesbrev fra UDI (alle sidene),

Uten assistanse fra IOM
Du kan også kontakte den norske ambassaden i det landet familien oppholder seg og deretter bestille billetter selv uten hjelp fra IOM. Ambassaden kan hjelpe til med å gi deg en dato for når flybilletten(e) kan bestilles. (Dette i forhold til hvor mange dager de trenger for å skrive ut visumet). Ved spørsmål kontakt IOM Norge på tlf +47 23 10 53 20.

 

Family Reunification

Background
The International Organization for Migration (IOM) works to protect migrant rights, including the right to family life.
IOM assists with family reunification through its worldwide network of missions in more than 100 countries.
Through this program IOM provides logistical assistance to family members who have received permission to join
their relatives in the Norway. IOM has contracts with a number of airlines offering reduced fares for one-way travel
and favourable conditions with regards to flight changes and cancellations.

Finances
IOM does not provide financial support for family reunification.
Applicants must cover the costs or find a sponsor to assist with payment.

IOM Assistance
IOM can assist with family reunification in the following ways: Pre-departure information concerning travel documents
and procedures like;
Flight booking and ticket issuance.
Advice regarding exit visas.
Accommodation arrangements (necessary for the journey).
Assistance with medical cases including determining if passenger is fit to travel.
Arranging a (medical) escort.
Departure, transit and arrival assistance at airport by IOM staff.
Contact with family members in the Norway regarding travel arrangements.

IOM Procedure

 1. Upon receipt of the application, IOM emails the cost estimate to the applicant.     
 2. The applicant decides whether to use IOM assistance.
 3. The sponsor must transfer the total amount into the IOM bank account.
 4. IOM confirms receipt of payment and starts the booking procedure.
 5. IOM in the country of departure checks the family members’ travel documents and makes travel arrangements.
 6. IOM maintains contact with the family providing information on travel arrangements and arrival details.
 7. IOM verifies the actual costs incurred and informs sponsor if a reimbursement or additional payment is required.

****The processing time may take 3-4 weeks after received payment depending on the applicant’s status etc.

How to request IOM Assistance?
Before family reunification can take place, the Norwegian Director of Immigration (UDI) must approve the visa applications.
You may send your application to UDI or to the local embassy. Here is an overview of who can be granted a residence permit
and the criteria that must be met: http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Family-immigration/Who-can-apply-for-family-immigration/.

When you have been granted a family immigration permit please fill out the online family reunification form. The online application form is available here

Without IOM Assistance
You may contact the embassy directly and buy the air tickets yourself accordingly without IOM assistance (You may ask the airline to assist in transit).
For any enquires around this you may contact IOM Oslo on: +47 23 10 53 20.